Miejski Konkurs Biblioteczno – Informatyczny

MIEJSKI KONKURS BIBLIOTECZNO – INFORMATYCZNY towarzyszący obchodom  Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek 

 1. „ZNAJDZIESZ MNIE W BIBLIOTECE”

ORGANIZATORZY

 • Miejska Biblioteka Publiczna Oddział dla Dzieci w Grajewie
 • Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Grajewie

CELE KONKURSU

 • promocja biblioteki i jej zbiorów w środowisku miejskim i szkolnym jako miejsca
  przyjaznego uczniom w procesie edukacji iw czasie wolnym od nauki,
 • integracja uczniów wokół biblioteki,
 • rozwijanie postaw twórczych oraz uzdolnień literackich i informatycznych uczniów,
 • rozwijanie estetyki i poczucia piękna.

UCZESTNICY

 • Uczniowie klas V – VIII szkół podstawowych z terenu miasta Grajewo.

CZAS TRWANIA KONKURSU

 • od 8 maja do 24 maja 2021 r.

ZADANIE KONKURSOWE

 1. Ułóż hasło i wykonaj z nim ciekawy plakat z wykorzystaniem technologii komputerowych reklamujący bibliotekę jako organizatora imprez czytelniczych i jej zbiory: książki (papierowe, audiobooki, e-booki), czasopisma, płyty CD z muzyką i słuchowiskami, płyty DVD z filmami służącymi do celów edukacyjnych i rozrywkowych.
 2. Plakat w wersji elektronicznej zaopatrzony w informacje: imię i nazwisko ucznia, klasa, telefon, pełna nazwa szkoły, telefon  należy przesłać e-mailem do Organizatorów:

bibliotekadladzieci@wp.pl lub lipie@o2.pl

 WYŁONIENIE LAUREATÓW

 • Prace konkursowe oceni komisja powołana przez Organizatorów.
 • Kryteria oceny plakatów: oryginalność, poprawność językowa i wykorzystane narzędzia technologii informatyczno-komputerowych.
 • Autorzy najciekawszych plakatów zostaną nagrodzeni w dwóch kategoriach
  wiekowych: klasy V-VI i klasy VII- VIII.
 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do końca maja 2021 r. na stronach internetowych Organizatorów: https://biblioteka.grajewo.pl/i grajewo.com

PRAWA AUTORSKIE, ZWROT PRAC, OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • Uczestnik Konkursu przenosi na Organizatorów całość autorskich praw do
  zgłoszonych prac konkursowych, którzy zastrzegają sobie możliwość ich publikacji na
  stronach internetowych.
 • Przekazane na Konkurs prace nie podlegają zwróceniu i pozostają u Organizatorów.

UWAGI KOŃCOWE

 • Prace nieopisane nie będą brane pod uwagę.
 • Nadesłanie pracy jest równoznaczne z oświadczeniem, że uczestnik jest jej autorem,akceptuje regulamin, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku do celów związanych z organizacją i promocją konkursu.

ZAPRASZAMY