KONKURS!!!- „Kartka świąteczna”

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W GRAJEWIE
ODDZIAŁ DLA DZIECI

zaprasza dzieci szkół podstawowych do wzięcia udziału w bożonarodzeniowym konkursie plastycznym „Kartka świąteczna”. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie oryginalnej kartki świątecznej, dowolną techniką plastyczną.

Cele konkursu:

 • kształtowanie dziecięcej wyobraźni

 • wypracowanie w dzieciach zmysłu estetycznego

 • rozwijanie zainteresowań plastycznych

 • doskonalenie umiejętności manualnych

Warunki uczestnictwa:

 • zgłoszenie swojego uczestnictwa w Oddziale dla Dzieci MBP w Grajewie lub pod numerem telefonu 86 272-49-74

 • samodzielne wykonanie pracy na papierze formatu A5

 • do każdej pracy powinny być dołączone następujące informacje: imię i nazwisko uczestnika konkursu, wiek, nazwę klasy i szkoły oraz numer telefonu

 • zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu oraz publikację zdjęć na FB i stronie internetowej Biblioteki

 • wszystkie prace przechodzą na własność Biblioteki, zostaną one przekazane na WOŚP podczas 27. finału akcji

Kryteria oceny:

 • zgodność z tematem

 • oryginalność pracy

 • ogólna estetyka pracy

 • technika wykonania

 • samodzielność

Oceny prac dokona Komisja powołana przez Organizatora konkursu

Terminy:

 • prace należy złożyć do dnia 15 grudnia 2018r. (sobota) w Oddziale dla Dzieci MBP
  w Grajewie na Osiedlu Broniewskiego 3

 • podsumowanie konkursu i wręczenie nagród zwycięzcom odbędzie się 22 grudnia 2018r. (sobota) o godz. 11.00 w Centrum Młodego Czytelnika przy Oddziale dla Dzieci MBP na Osiedlu Broniewskiego 3 w Grajewie

 • Wyniki konkursu oraz zdjęcia wszystkich prac zostaną opublikowane na stronach internetowych miasta oraz Biblioteki

  Po konkursie zostanie zorganizowana wystawa prac, którą można będzie obejrzeć
  w Centrum Młodego Czytelnika

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy dobrej zabawy podczas tworzenia kartek świątecznych!