KONKURS „List do ulubionego bohatera literackiego”

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W GRAJEWIE
ODDZIAŁ DLA DZIECI

zaprasza uczniów klas IV-VI szkół podstawowych nr 1,2 oraz 4 w Grajewie do udziału w konkursie literackim pt. „List do ulubionego bohatera literackiego”.

Cele konkursu:

• promowanie tradycyjnej formy korespondencji
• rozwijanie umiejętności uczniów w dziedzinie epistolografii
• zachęcanie do czytelnictwa poprzez ukazanie sylwetek bohaterów literackich
• rozwijanie wyobraźni
• kształtowanie umiejętności pisania dłuższych form literackich

Warunki uczestnictwa:

• uczestnik konkursu ma za zadanie napisanie listu prywatnego do ulubionej postaci literackiej, w którym powinny znaleźć się odniesienia do sytuacji bohatera, jego życia, działalności, wątków z nim związanych
• praca nie powinna być dłuższa niż 3 strony formatu A4
• list powinien spełniać wszystkie wymogi formalne, tzn. (umowne dane adresata, nadawcy, projekt znaczku, prawidłowo zaadresowana koperta)
• list powinien być napisany odręcznie, w estetyczny, czytelny sposób
• do każdej pracy powinny być dołączone następujące informacje: imię i nazwisko uczestnika konkursu, wiek, nazwę klasy i szkoły oraz numer telefonu

Terminy:

• do dnia 1 października 2019 r. należy zgłosić swój udział w konkursie
• prace należy złożyć do dnia 31 października 2019 r. w Oddziale dla Dzieci MBP w Grajewie na Osiedlu Broniewskiego 3
• Podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród laureatom odbędzie się 13 listopada 2019 r. o godz. 11.00 w Centrum Młodego Czytelnika na Osiedlu Broniewskiego 3 w Grajewie

Kryteria oceny:

• spełnienie wymogów formalnych listu
• zgodność z tematem
• pomysłowość, kreatywność
• oryginalne ujęcie tematu
• poprawność językowa
• ogólna estetyka pracy

• Oceny prac dokona Komisja powołana przez Organizatora konkursu
• zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu oraz publikację zdjęć na FB i stronie internetowej Biblioteki
• wszystkie prace przechodzą na własność Biblioteki

Zapraszamy do udziału w konkursie!