Konkurs literacki ph. „Listy z zamkniętego świata”.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W GRAJEWIE
ODDZIAŁ DLA DZIECI

zaprasza uczniów klas IV-VIII Szkół Podstawowych nr 1,2 oraz 4 w Grajewie do udziału
w konkursie literackim ph. „Listy z zamkniętego świata”.

Cele konkursu:

 • promowanie tradycyjnej formy korespondencji

 • rozwijanie umiejętności uczniów w dziedzinie epistolografii

 • zachęcanie do czytelnictwa poprzez ukazanie sylwetek bohaterów literackich

 • rozwijanie wyobraźni

 • kształtowanie umiejętności pisania dłuższych form literackich

Warunki uczestnictwa:

 • uczestnik konkursu ma za zadanie napisanie listu prywatnego do bliskiej osoby, w którym opisze wydarzenia z okresu izolacji domowej oraz swoje emocje związane z wybuchem pandemii

 • praca nie powinna być dłuższa niż 3 strony formatu A4

 • list powinien spełniać wszystkie wymogi formalne, tzn. (umowne dane adresata, nadawcy, projekt znaczku, prawidłowo zaadresowana koperta)

 • list powinien być napisany odręcznie, w estetyczny, czytelny sposób

 • do każdej pracy powinny być dołączone następujące informacje: imię i nazwisko uczestnika konkursu, wiek, nazwę klasy i szkoły oraz numer telefonu i nazwisko opiekuna

 • Prosimy o wyznaczenie nauczyciela odpowiedzialnego za wyznaczenie uczniów do konkursu

Terminy:

 • do dnia 16 października 2020 r. (piątek) należy telefonicznie zgłosić liczbę uczniów z danej szkoły, którzy biorą udział w konkursie

 • prace należy złożyć do dnia 7 listopada2020 r. (sobota) w Oddziale dla Dzieci MBP
  w Grajewie na Osiedlu Broniewskiego 3

 • Podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród laureatom odbędzie się 21 listopada 2020r. (sobota) o godz. 11.00 w Centrum Młodego Czytelnika na Osiedlu Broniewskiego 3
  w Grajewie

Kryteria oceny:

 • spełnienie wymogów formalnych listu

 • zgodność z tematem

 • pomysłowość, kreatywność

 • oryginalne ujęcie tematu

 • poprawność językowa

 • ogólna estetyka pracy

 • Oceny prac dokona Komisja powołana przez Organizatora konkursu

 • zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu oraz publikację zdjęć na FB i stronie internetowej Biblioteki

 • swoje prace będzie można odebrać w Oddziale Dla Dzieci MBP

Zapraszamy do udziału w konkursie!
Do wygrania atrakcyjne nagrody