Konkurs plastyczny

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W GRAJEWIE
ODDZIAŁ DLA DZIECI

zaprasza dzieci szkół podstawowych do wzięcia udziału w bożonarodzeniowym konkursie plastycznym „Stroik świąteczny”. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie oryginalnego stroika świątecznego, dowolną techniką plastyczną.

 

Cele konkursu:

 • kształtowanie dziecięcej wyobraźni
 • wypracowanie w dzieciach zmysłu estetycznego
 • rozwijanie zainteresowań plastycznych
 • doskonalenie umiejętności manualnych

Warunki uczestnictwa:

 • zgłoszenie swojego uczestnictwa w Oddziale dla Dzieci MBP w Grajewie lub pod numerem telefonu 86 272-49-74
 • do każdej pracy powinny być dołączone następujące informacje: imię i nazwisko uczestnika konkursu, wiek, nazwę klasy i szkoły oraz numer telefonu
 • zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu oraz publikację zdjęć na FB i stronie internetowej Biblioteki
 • wszystkie prace przechodzą na własność Biblioteki
  Kryteria oceny:
 • zgodność z tematem
 • oryginalność pracy
 • ogólna estetyka pracy
 • technika wykonania
 • samodzielność

Oceny prac dokona Komisja powołana przez Organizatora konkursu