Konkurs MBP

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W GRAJEWIE
ODDZIAŁ DLA DZIECI


zaprasza klas I-VIII do wzięcia udziału w bożonarodzeniowym konkursie plastycznym na „Najładniejszy witraż”. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie oryginalnego witrażu okiennego jako dekoracji świątecznej.

Cele konkursu:

 • kształtowanie dziecięcej wyobraźni

 • wypracowanie w dzieciach zmysłu estetycznego

 • rozwijanie zainteresowań plastycznych

 • doskonalenie umiejętności manualnych

Warunki uczestnictwa:

 • zgłoszenie swojego uczestnictwa w Oddziale dla Dzieci MBP w Grajewie lub pod numerem telefonu 86 211 92 11

 • praca ma być wykonana w formie wycinanki, z użyciem papieru, bibuły lub krepiny. Można użyć elementów ozdobnych, takich jak brokat, cekiny i tym podobne. Witraż ma mieć format A4

 • do każdej pracy powinny być dołączone następujące informacje: imię i nazwisko uczestnika konkursu, wiek, nazwę klasy i szkoły oraz numer telefonu

 • zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu oraz publikację zdjęć na FB i stronie internetowej Biblioteki

 • prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-IV i V-VIII

 • prace będzie można odebrać w Oddziale dla Dzieci MBP po rozstrzygnięciu konkursu

 • Kryteria oceny:

 • zgodność z tematem

 • oryginalność pracy

 • ogólna estetyka pracy

 • technika wykonania

 • samodzielność

Oceny prac dokona Komisja powołana przez Organizatora konkursu

Terminy:

 • prace należy złożyć do dnia 17 grudnia 2021 r. w Oddziale dla Dzieci MBP
  w Grajewie na Osiedlu Broniewskiego 3

 • podsumowanie konkursu i wręczenie nagród zwycięzcom odbędzie się 30 grudnia 2021 r. (czwartek) o godz. 14.00 w Centrum Młodego Czytelnika na Osiedlu Broniewskiego 3
  w Grajewie.

 • Wyniki konkursu oraz zdjęcia wszystkich prac zostaną opublikowane na stronach internetowych miasta oraz Biblioteki

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy dobrej zabawy podczas tworzenia prac!