Konkurs!Na Tropie Literatury!

Publikujemy pierwsze dwa fragmenty w ramach Konkursu „Na tropie literatury – autor i tytuł poszukiwani”.

            Prawidłowe odpowiedzi prosimy przesyłać na na adres: czytelnia@biblioteka.grajewo.pl.

            Nie zapomnijcie, że zgłoszenie swojego udziału w konkursie następuje poprzez wysłanie pierwszego maila z prawidłowymi odpowiedziami z dopiskiem:

„Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/łem się z regulaminem Konkursu oraz klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych i wyrażam zgodę na udział/w przypadku osoby niepełnoletniej – mojego dziecka i przetwarzanie  danych osobowych podanych w zgłoszeniu do Konkursu pn. „Na tropie literatury – autor i tytuł poszukiwani” organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Grajewie, ul. Wojska Polskiego 20, 19-200 Grajewo”.

Udanych poszukiwań !

 

Fragment Nr 1
Fragment Nr 2