Legendy polskie

19.06.2017 r. w bibliotece SP 4 odbyło się spotkanie czytelnicze ph. „Legendy Podlasia i nie tylko…” w klasie V c zorganizowane przez p. Ewę Czaplicką – nauczyciela bibliotekarza, p. Wiesławę Lendo – Przyjaciela Szkoły, długoletniego  pracownika Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grajewie, p. Halinę Muryjas-Rząsę – nauczycielkę języka polskiego i p. Lillę Pietrzykowską – nauczyciela bibliotekarza.

   Celem spotkania było zapoznanie piątoklasistów z tradycją i historią Podlasia oraz innych regionów Polski, ukazanie walorów czytanych legend: integracja pokoleń, tworzenie więzi, identyfikacja z „małą Ojczyzną”, przypomnienie o uniwersalnych wartościach, jakimi są: dobro, praca, sprawiedliwość, uczciwość wrażliwość na piękno natury. Polska ma setki wspaniałych legend, dlatego  warto je poznać.

Spotkaniu czytelniczemu towarzyszyły dwa konkursy: „Mistrz Pięknego Czytania” i „Najciekawsze hasło promujące czytanie książek”.

 Komisję konkursową i słuchaczy pięknym czytaniem legend oczarowali, a tym samym zwyciężyli:

I miejsce – Kamil Rutkowski

II miejsce – Dawid Nowakowski

III miejsce – Adam Korycki

IV miejsce – Daniel Sarnacki

V miejsce – Aleksander Rorbach.

Piątoklasiści układali także hasła propagujące czytanie książek. Klasowe hasło brzmiało: „Książki czytamy – dobrze się mamy!

A oto autorskie hasła ułożone przez nagrodzonych uczniów:

Adam Korycki – Książki zawsze czytaj wszędzie, mądrych myśli ci przybędzie.

Dawid Nowakowski – Lek na głowę jest w aptece, a na mądrość w bibliotece!

Maciej Puhacewicz – Czytać książki każdy może, więc czytaj je o każdej porze.

Natalia Sienkiewicz – Czytaj książki mój kolego, będzie dobry wynik z tego.

Joanna Popowska – Jesteś duży, czy też mały, czytaj książki będziesz doskonały.

Weronika Wiśniewska – Książki przyszłością świata.

Fundatorem nagród książkowych dla laureatów konkursów był Oddział dla Dzieci Miejskiej

Biblioteki Publicznej w Grajewie. Dziękujemy!

  W związku ze zbliżającymi się wakacjami pani Wiesława Lendo zachęciła uczniów do korzystania ze zbiorów biblioteki miejskiej. Dokonała prezentacji legend wyeksponowanych na wystawie „Oddział dla Dzieci MBP poleca”. Wręczyła uczniom karty zapisu do biblioteki oraz pamiątkowe zakładki do książek.

Spotkanie zakończyliśmy pamiątkowymi zdjęciami, do oglądania których serdecznie zapraszamy.

Fot. SP 4