MBP w Grajewie współpracuje z SP nr 4 w Grajewie w promowaniu czytelnictwa

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Grajewie od wielu lat współpracuje z Miejską Biblioteką Publiczną w Grajewie. W nawiązaniu do realizowanego ostatnio „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025” zakres współpracy obejmował:

1)  Konsultowanie z pracownikami MBP Oddział dla Dzieci w Grajewie i Dyrektorem zakupu książek do biblioteki szkolnej.

2) Wzajemna wymiana  informacji  o wydarzeniach promujących czytelnictwo poprzez ich publikowanie na stronach internetowych:  szkoły (sp4.grajewo.com) w zakładce „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” na podstawie materiałów  dostarczonych przez realizatorów przedsięwzięć w formie sprawozdań, informacji i zdjęć,  Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grajewie (www.biblioteka.grajewo.pl).                         

 3) Korzystanie z zasobów MBP Oddział dla Dzieci w Grajewie.

4) Wspólna organizacja przedsięwzięć czytelniczych oraz udział uczniów w wycieczkach edukacyjnych do biblioteki, w konkursach i spotkaniach autorskich zorganizowanych przez Oddział dla Dzieci MBP w Grajewie. Oto niektóre z nich:

Projekt edukacyjny „CZYTAM ROZUMIEM-NIE BIORĘ! Profilaktyka uzależnień w literaturze młodzieżowej’’

Zakończyła się realizacja projektu ,,Czytam-Rozumiem- Nie biorę. Profilaktyka uzależnień w literaturze młodzieżowej’’. Młodzież z klas VII d i VII a – członkowie Szkolnego Koła Młodych Profilaktyków – zaangażowali się całym sercem, aby każde zadanie było wykonane z dużym rozmachem i trafiło do całej społeczności szkolnej, a przede wszystkim do uczennic i uczniów klas VI -VIII. Zadania były realizowane wieloetapowo i skupiały się wokół dwóch większych wydarzeń.

Celem projektu była popularyzacja czytelnictwa poruszającego tematykę związaną ze współczesnymi zagrożeniami dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym i niepożądanym , wzmacnianie pozytywnych zachowań uczniów oraz promowanie działań, które służą powszechnie akceptowanym normom społecznym, aktywizacji i integracji w przygotowaniu wydarzeń dla szkoły, klasy i środowiska lokalnego, uwrażliwienie na dostrzeganie problemów i potrzeb swoich i rówieśników przy realizacji wspólnych zamierzeń poprzez udział w planowaniu, organizowaniu zadań służących profilaktyce.

 

Zadanie 1
Wycieczka do MBP Oddział dla Dzieci i zorganizowanie wystawy promującej czytelnictwo literatury profilaktycznej.
Młodzi aktywiści wyszukiwali ciekawe tytuły książek i czasopism poruszające problematykę związaną ze współczesnymi problemami i zagrożeniami dzieci i młodzieży. W bibliotece spotkaliśmy się z miłym przyjęciem i wsparciem pracujących tam pań. Spędziliśmy miło czas na przeglądaniu księgozbioru, dyskusjach i rozwiązywaniu przygotowanych zagadek- niespodzianek. Udało się nam zgromadzić sporą liczbę ciekawych materiałów. Cenne było również wykorzystanie zasobów biblioteki szkolnej i prywatnej biblioteczki pedagoga szkolnego. Zorganizowaliśmy szeroką akcję informacyjną. Zachęcaliśmy do udziału w naszych wydarzeniach poprzez dziennik elektroniczny Librus i osobiste ogłoszenia w poszczególnych klasach przez wspaniałych aktywistów naszego koła.
Przygotowaliśmy skróty tematyki znalezionych książek wraz z tytułami i nazwiskami autorów oraz zdjęciami okładek. Wszystkie informacje zamieściliśmy na specjalnie przygotowanych gazetkach. Następnie zorganizowaliśmy w holu szkoły wystawę zgromadzonych książek, czasopism i ulotek. Wystawa cieszyła się ogromnym zainteresowaniem uczniów i nauczycieli oraz pracowników szkoły, a nawet rodziców. Każdy mógł coś dla siebie znaleźć, można było przeglądać książki, poczytać na miejscu lub wypożyczyć, porozmawiać, skorzystać z rady organizatorów wystawy, dowiedzieć się co zrobić i jak postąpić w sytuacjach problemowych. Zaciekawieni uczniowie zapisywali sobie interesujące tytuły książek i artykułów, brali ulotki profilaktyczne, oglądali gazetki.
Przygotowana specjalna Księga Komentarzy szybko zapełniała się pozytywnymi wpisami.
Całość uświetniały wspólne śpiewy przy dźwiękach granych przez jedną z uczestniczek projektu.

 

Zadanie 2
Wieczór profilaktyczny ,,CZYTAM-ROZUMIEM – NIE BIORĘ’’- wspólne czytanie literatury profilaktycznej.
16 grudnia 2021r. odbyło się finałowe wydarzenie naszego przedsięwzięcia. Zorganizowaliśmy wieczorek dla zainteresowanych literaturą młodzieżową z zakresu profilaktyki uzależnień ph. ,,Czytam – Rozumiem – Nie biorę”. Przy filiżankach aromatycznej herbaty zimowej czytaliśmy wybrane fragmenty literatury profilaktycznej, uatrakcyjniliśmy czas oglądaniem scenek profilaktycznych przygotowanych przez uczniów na podstawie przeczytanych pozycji książkowych. Rozmawialiśmy o problemach dzieci i młodzieży oraz o sposobach radzenia sobie w różnych sytuacjach i możliwościach uzyskiwania wsparcia. Wieczór był tak intensywny, że ze smakiem jedliśmy zorganizowaną pizzę. Nie obyło się bez słuchania muzyki i śpiewu w pięknym wykonaniu przez uczennicę klasy VII d.

Podczas realizacji projektu spotykaliśmy się z dużą życzliwością całej społeczności szkolnej i chęcią pomocy ze strony wielu uczniów spoza koła profilaktycznego, pytano nas o możliwość pomocy w kolejnych przedsięwzięciach. Warto działać – to wyzwala pozytywną energię i chęć współpracy. We wszystkich wydarzeniach towarzyszył nam wierny miś profilaktyczny- zawsze widoczny na załączonych zdjęciach. Warto dodać, że będziemy kontynuować akcję. W naszych zamierzeniach są między innymi spotkania z przedstawicielami instytucji wspierających działania profilaktyczne szkoły.

Wszystkim zaangażowanym w realizację projektu składam najserdeczniejsze podziękowania.

Realizator/realizatorzy projektu: Anna Formejster /pedagog szkolny/ wspólnie ze swoimi aktywistami Szkolnego Koła Młodych Profilaktyków z SP 4 Grajewo

 

„Wielcy twórcy matematyki, którym tak wiele zawdzięczamy…” – projekt edukacyjny

 Na przełomie listopada i grudnia uczniowie klas VI i VII SP 4 Grajewo realizowali projekt edukacyjny „Wielcy twórcy matematyki, którym tak wiele zawdzięczamy…”. Celem przedsięwzięcia było przygotowanie uczniów do poszukiwania potrzebnych informacji i materiałów z wykorzystaniem zasobów biblioteki szkolnej i Miejskiej Biblioteki Publicznej Oddział dla Dzieci w Grajewie; zachęcanie do sięgania po książki popularnonaukowe; poznanie historii matematyki; przybliżenie sylwetek słynnych matematyków; kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie zadaniowej oraz wyrabianie nawyków pożytecznego spędzania wolnego czasu.

Zadaniem każdej klasy było wyszukanie potrzebnych informacji biograficznych na temat wybranego matematyka, przygotowanie zebranych materiałów w formie plakatu oraz wyeksponowanie go dla społeczności szkolnej.

Koordynatorkami projektu były panie Wiesława Konopko, Marta Lenkiewicz i Alicja Sulima.

 

Szkolny konkurs pt. „Zwierzęcy świat”

W listopadzie i w grudniu chętni uczniowie klas V-VIII SP 4 Grajewo  czytali wybrane przez siebie książki o tematyce przyrodniczej dostępne w bibliotece szkolnej i miejskiej, zapoznawali się ze środowiskiem życia, wymaganiami, sposobem rozrodu różnych gatunków zwierząt. Wiedza nabyta została wykorzystana w konkursie, który przebiegał dwuetapowo:
I etap – Quiz o zwierzętach;
II etap – Najciekawsze opowiadanie o wybranym zwierzęciu. 

Uczniowie, którzy wykazali się największą wiedzą oraz najbardziej zainteresowali słuchaczy swoimi opowieściami otrzymali nagrody w postaci ocen wpisanych do dziennika.

Celem konkursu było: rozbudzanie zainteresowań biologicznych uczniów; zachęcanie do samodzielnego pogłębiania i zdobywania wiedzy z wykorzystaniem literatury dostępnej w bibliotece szkolnej i miejskiej;   rozwijanie czytelnictwa w szkole; poznawanie zachowań zwierząt; motywowanie uczniów do poszerzania wiedzy z biologii; zwiększanie giętkości umysłu.

Organizatorką konkursu była p. A. Wszeborowska.

 

Współpraca obu podmiotów w obszarze promowania czytelnictwa wśród uczniów będzie kontynuowana.