Międzyszkolny konkurs plastyczny

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W GRAJEWIE
ODDZIAŁ DLA DZIECI

zaprasza uczniów szkół podstawowych, klas 1-8 do wzięcia udziału
w
Międzyszkolnym konkursie plastycznym
Album:
„ Moje miasto Grajewo-ulubione miejsca”,
zorganizowanym w ramach obchodów 480 rocznicy nadania praw miejskich miastu Grajewo

 

Cele konkursu:

 • kształtowanie dziecięcej wyobraźni

 • wypracowanie w dzieciach zmysłu estetycznego

 • rozwijanie zainteresowań plastycznych

 • doskonalenie umiejętności manualnych

Warunki uczestnictwa:

 • zgłoszenie swojego uczestnictwa w Oddziale dla Dzieci MBP w Grajewie lub pod numerem telefonu 86 272-49-74 do 20 listopada 2020 r. (piątek)

 • do każdej pracy powinny być dołączone następujące informacje: imię i nazwisko uczestnika konkursu, wiek, nazwę klasy i szkoły oraz numer telefonu

 • album powinien być wykonany w formacie A4 i składać się maksymalnie z 4 kart (wyłączając okładkę)
 • zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu oraz publikację zdjęć na FB i stronie internetowej Biblioteki

 • po rozstrzygnięciu konkursu, prace będzie można odebrać w Oddziale Dla Dzieci MBP w Grajewie
  Kryteria oceny:

 • zgodność z tematem

 • oryginalność pracy

 • ogólna estetyka pracy

 • technika wykonania

 • samodzielność

 • prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
  -I kategoria: uczniowie klas 1-3

-II kategoria: uczniowie klas 4-8

Oceny prac dokona Komisja powołana przez Organizatora konkursu

Terminy:

 • prace należy złożyć do dnia 21 grudnia 2020 r. (poniedziałek) w Oddziale Dla Dzieci MBP na Osiedlu Broniewskiego 3 w Grajewie

 • podsumowanie konkursu i wręczenie nagród zwycięzcom odbędzie się 29 grudnia 2020 r. (wtorek) o godz. 15.00 w Centrum Młodego Czytelnika na Osiedlu Broniewskiego 3
  w Grajewie.

 • Wyniki konkursu oraz zdjęcia wszystkich prac zostaną opublikowane na stronach internetowych miasta oraz Biblioteki

Po konkursie zostanie zorganizowana wystawa prac, którą można będzie obejrzeć
w Centrum Młodego Czytelnika

Weź udział w konkursie i wygraj atrakcyjne nagrody!