Miejska Gra Literacka

W dniach 12 – 20 czerwca przeprowadzono Miejską Grę Literacką z nutką refleksji o przeszłości – w przyszłość ph. Zanurzeni w ojczystej literaturze i historii miejsc naszych. Jej organizatorem była Szkoła Podstawowa nr 4 im. H. Sienkiewicza w Grajewie, a partnerami: Miejska Biblioteka Publiczna Oddział dla Dzieci w Grajewie i Księgarnia „Alfa” w Grajewie. Autorami i koordynatorami gry były: Halina Muryjas-Rząsa, Lilla Pietrzykowska, Ewa Bobińska, Eulalia Haponik.

Cele gry, wpisującej się w obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, obejmowały:
– pokazanie uczniom historii Polski w powiązaniu z literaturą, historią szkoły i Grajewa;
-zdobywanie wiedzy i umiejętności przez uczniów poprzez działania twórcze;
-doskonalenie umiejętności współpracy w zespole przy osiąganiu celu;
-zachęcenie dzieci do aktywnego uczestnictwa w życiu miasta poprzez pokazanie miejsc, w których w czasie wolnym od nauki mogą rozwijać swoje zainteresowania i pasje;
-wzbudzenie refleksji nad rolą książki papierowej w dobie Internetu.

Do udziału w grze Organizatorki zaprosiły uczniów klas VI – 4 zespoły po 5 osób każdy. Oto skład klasowych drużyn wytypowanych przez nauczycieli polonistów (p. H. Muryjas-Rząsa,
p. U. Bołonkowska, p. S. Łempicka):
klasa VI a – Gabriela Fidler, Martyna Jaworska, Julia Krzemińska, Martyna Mościcka, Julia Płochocka,
klasa VI b – Oliwia Dzięgielewska, Kalina Kacprzak, Olga Kalinowska, Filip Krajewski, Julia Świderska,
klasa VI c – Adam Korycki, Weronika Niedźwiecka, Aleksander Rorbach, Zuzanna Święćkowska, Weronika Wiśniewska,
klasa VI d – Gabriela Guzowska, Mateusz Nitkowski, Bartosz Ostrowski, Oliwia Staniszewska, Cezary Wróblewski.

Gracze rywalizowali drużynowo. Gra miała 4 etapy polegające na wykonaniu zadań w poszczególnych punktach: SP nr 4, Miejska Biblioteka Publiczna w Grajewie, księgarnia „Alfa”, Urząd Miasta Grajewo. Dotyczyły one: historii Szkoły na podstawie broszury „Jubileusz 50-lecia Szkoły Podstawowej nr 4 w Grajewie”, pracy z tekstem literackim, działań twórczych w oparciu o literaturę, miejsc pamięci narodowej w Grajewie, historii i współczesności miasta oraz jego promocji.

Rozstrzygnięcie Miejskiej Gry Literackiej miało miejsce 21 czerwca 2018 r. na terenie Szkoły. Członkowie zwycięskiej drużyny otrzymali dyplomy, słowniki frazeologiczne, bony o wartości 50 zł, a pozostali uczestnicy dyplomy i drobne upominki. Wszystko to było ufundowane przez organizatorów gry, Urząd Miasta Grajewo oraz sponsorów indywidualnych.

Dziękujemy serdecznie wszystkim drużynom za uczestnictwo w tym przedsięwzięciu, a jednocześnie zachęcamy do podejmowania działań twórczych. Słowa uznania i podziękowania kierujemy również do podmiotów współpracujących oraz sponsorów.