Miejska Gra Literacka

MIEJSKA GRA  LITERACKA z nutką refleksji o przeszłościw przyszłość

ph. Zanurzeni w ojczystej literaturze i historii miejsc naszych

REGULAMIN 

ORGANIZATOR

 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. H. Sienkiewicza w Grajewie

PARTNERZY

 • Miejska Biblioteka Publiczna Oddział dla Dzieci w Grajewie
 • Księgarnia „Alfa” w Grajewie

AUTORZY I KOORDYNATORZY GRY

 • Halina Muryjas-Rząsa, Lilla Pietrzykowska, Ewa Bobińska, Eulalia Haponik

Nauczyciele typujący drużyny – p. H. Muryjas-Rząsa, p. Urszula Bołonkowska, p. Sabina Łempicka

CELE GRY

 • Pokazanie uczniom historii Polski w powiązaniu z literaturą, historią szkoły i Grajewa.
 • Zdobywanie wiedzy i umiejętności przez uczniów poprzez działania twórcze.
 • Doskonalenie umiejętności współpracy w zespole przy osiąganiu celu.
 • Zachęcenie dzieci do aktywnego uczestnictwa w życiu miasta poprzez pokazanie miejsc, w których w czasie wolnym od nauki mogą rozwijać swoje zainteresowania i pasje.
 • Wzbudzenie refleksji nad rolą książki papierowej w dobie Internetu.

CZAS I MIEJSCE GRY

 • Od 12 do 19 czerwca 2018 r. na terenie Grajewa: Szkoła Podstawowa nr 4 w Grajewie, Miejska

Biblioteka Publiczna w Grajewie,  Księgarnia „ALFA” w Grajewie, Urząd Miasta Grajewo.

 • Początek gry 12. 06.2018 r. (wtorek) w Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie.
 • Ogłoszenie wyników gry nastąpi w siedzibie szkoły.

  ZASADY UCZESTNICTWA W GRZE

 • Do udziału w grze zapraszamy uczniów klas VI – 4 zespoły po 5 osób każdy.
 • Gracze rywalizują drużynowo.
 • Gra będzie miała 4 etapy polegające na wykonaniu zadań w poszczególnych punktach, które będą dotyczyły pracy z tekstem literackim, historii szkoły na podstawie broszury „Jubileusz 50-lecia Szkoły Podstawowej nr 4 w Grajewie”, miejsc pamięci narodowej w Grajewie, najciekawszych miejsc w naszym mieście.
 • Zasady punktacji w poszczególnych konkurencjach ustalą Organizatorzy.
 • O zwycięstwie drużyny decyduje suma punktów uzyskanych w poszczególnych konkurencjach. W przypadku zdobycia przez kilka zespołów jednakowej liczby punktów o lokacie zadecyduje dogrywka.
 • Członkowie zwycięskiej drużyny otrzymają dyplomy i nagrody, a pozostali uczestnicy dyplomy i drobne upominki.
  • Uczestnicy gry zobowiązani są do przestrzegania regulaminu, przepisów drogowych oraz zasad bezpieczeństwa.
 • W kwestiach dotyczących przebiegu gry, a nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatorów.

ZADANIE DLA DRUŻYN

 • Zróbcie selfie grupowe i indywidualne w trzech różnych miejscach, które uważacie za najciekawsze w naszym mieście. Obowiązkowe jedno selfie grupowe, pozostałe mogą być indywidualne. Nadajcie im tytuły.
 • Przynieście selfie na płytce lub pendrive do pani L. Pietrzykowskiej (biblioteka w sali gimnastycznej) w terminie do 12 czerwca 2018 r.
 • Decyzją komisji każde selfie otrzyma od 1 do 3 punktów.