„Moja pierwsza rzeźba”

Moja pierwsza rzeźba”- warsztaty rzeźbienia w mydle i drewnie w Centrum Młodego Czytelnika

8 sierpnia 2018r. najmłodsi czytelnicy Miejskiej Biblioteki Publicznej mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach rzeźbienia poprowadzonych przez Pana Stanisława Rudnika- członka Ełckiego Stowarzyszenia Twórców i Artystów Nieprofesjonalnych. Warsztaty odbyły się w nowo otwartym centrum Młodego Czytelnika przy Oddziale dla Dzieci.

Celem warsztatów było zapoznanie uczestników z technikami i narzędziami pracy w drewnie i mydle oraz rozwój wyobraźni przestrzennej poprzez rzeźbienie wymyślonych przez siebie postaci czy figur. Pan Stanisław zaprezentował dzieciakom stworzone przez siebie płaskorzeźby oraz zachęcił wszystkich do uprawnia rękodzieła jako kreatywnej formy spędzania wolnego czasu.

                              Dziękujemy naszym czytelnikom za udział w warsztatach i zapraszamy na kolejne.