„Moje Święta z książką” – KONKURS!!!

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W GRAJEWIE
ODDZIAŁ DLA DZIECI

zaprasza dzieci szkół podstawowych do udziału w Świątecznym Konkursie Fotograficznym pt. „Moje Święta z książką”.

Zadaniem każdego uczestnika jest wykonanie fotografii ukazującej pasję do czytania w połączeniu ze magicznym klimatem Świąt Bożego Narodzenia.

Cele konkursu:

 • promowanie czytania jako formy spędzania wolnego czasu

 • ukazanie piękna Świąt Bożego Narodzenia poprzez fotografię

 • popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki

 • rozwijanie umiejętności fotograficznych

Warunki uczestnictwa:

 • dostarczenie fotografii w wersji fizycznej (minimalny format 15×21) i cyfrowej (minimalna rozdzielczość 2048×1536) do Oddziału dla dzieci MBP na Osiedlu Broniewskiego 3 w Grajewie do dnia 12 stycznia 2019 r. (sobota)

 • załączenie oświadczenia o posiadaniu praw autorskich do nadesłanej pracy oraz zgody na publikację wizerunku na stronach internetowych miasta i biblioteki (oświadczenia dostępne w Oddziale dla dzieci MBP)

 • do każdej pracy powinny być dołączone następujące informacje: imię i nazwisko uczestnika konkursu, wiek, nazwę klasy i szkoły oraz numer telefonu

 • prace konkursowe przechodzą na własność biblioteki

Kryteria oceny:

 • jakość techniczna fotografii

 • nieszablonowe, oryginalne ujęcie tematu na fotografii

 • pomysłowość

 • zgodność z tematem

Oceny prac konkursowych dokona Komisja powołana przez Organizatora konkursu.

Terminy:

 • zgłoszenie uczestnictwa w konkursie w Oddziale dla dzieci MBP lub pod numerem telefonu 272-49-74 do dnia 21 grudnia 2018 r.

 • dostarczenie pracy do Oddziału dla Dzieci MBP na Osiedlu Broniewskiego 3 w Grajewie do 12 stycznia 2019r.

 • Podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród laureatom odbędzie się w trakcie ferii zimowych 26 stycznia 2019 r. (sobota) o godz. 11.00 w Centrum Młodego Czytelnika przy Oddziale dla Dzieci na Osiedlu Broniewskiego 3 w Grajewie

Po konkursie zostanie zorganizowana wystawa prac, którą można będzie obejrzeć w Centrum Młodego Czytelnika na Osiedlu Broniewskiego 3
w Grajewie

Zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy Spokojnych, Rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia!