Na Tropie Literatury! – Laureaci

Ogłoszony przez Miejską Bibliotekę Publiczną konkurs „Na tropie literatury – autor i tytuł poszukiwani”, został zorganizowany z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich (23 kwietnia). Jego celem było przede wszystkim zachęcenie do poznania ciekawych i wartościowych utworów, propagowanie czytelnictwa oraz rozbudzanie wyobraźni. Mamy nadzieję, że czytane przez pracowników biblioteki fragmenty tekstów literackich, pomogły zrealizować zamierzone cele.

Dziękujemy wszystkim osobom, które wzięły udział w zabawie. Mamy nadzieję, że przyszłe konkursy także będą cieszyć się dużym zainteresowaniem.

Poniżej ogłaszamy wyniki konkursu:

I miejsce ex aequo p. Anna Wierzbicka i p. Justyna Modzelewska

II miejsce ex aequo p. Paweł Tydelski, p. Robert Borowiecki, p. Marzena Zyskowska-Perzanowska

III miejsce p. Urszula Buczyńska