Narodowe Czytanie 2014

Narodowe Czytanie to ogólnopolska akacja zainicjowanej 2 lata temu przez prezydenta Bronisława Komorowskiego. W poprzednich latach Polacy wspólnie czytali „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza i dzieła Aleksandra Fredry. W tym roku czytaliśmy „Trylogię” Henryka Sienkiewicza.

Do wspólnego czytania zaprosił wszystkich Burmistrz Miasta Grajewa – Pan   Adam   Kiełczewski oraz Pani Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grajewie .  

Wzięli   w nim udział przedstawiciele władz : Burmistrz Miasta Grajewo,  Starosta Powiatu Grajewskiego, panowie Wójtowie i Burmistrzowie Radziłowa, Rajgrodu, Wąsosza, dyrektorzy Zespołów Szkół Miejskich nr 1 , 2, 3 , dyrektorzy Przedszkoli nr 1, 2, 4, 6, dyrektor Miejskiego Domu Kultury, dyrektor Grajewskiej Izby Historycznej, kierownik Referatu Strategii Rozwoju i Promocji Miasta, Pani Lucyna Bagińska – która zapoznała obecnych gości z ciekawostkami życia Henryka Sienkiewicza poprzez multimedialną prezentację oraz uczniowie z Gimnazjum nr 3 , włączyli się do czytania i zrobili to w sposób wyjątkowy pod względem intelektualnym i wizualnym.

Tylko dzisiaj była jedyna okazja do podstemplowania własnych książek okazjonalną pieczęcią od Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Patronat nad wydarzeniem objął Burmistrz Miasta Grajewo.