Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa  w SP nr 4 i w Oddziale dla Dzieci MBP w Grajewie

W 2016 roku Szkoła Podstawowa nr 4 w Grajewie współdziała z Miejską Biblioteką Publiczną Oddział dla Dzieci w Grajewie w realizacji założeń Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w propagowaniu czytelnictwa wśród uczniów.

Do form współpracy należy:

 1. Udział uczniów SP 4 w Grajewie w spotkaniach autorskich zorganizowanych przez Oddział dla Dzieci w Grajewie z p. Elizą Piotrowską, p. Lilianą Bardijewską,  w

Miejskim Konkursie Ortograficznym dla klas III;

 1. Konsultowanie z pracownikami Oddziału dla Dzieci MBP zakupu książek do biblioteki szkolnej;
 2. Przekazywanie informacji o nowościach i wybranych wydarzeniach czytelniczych na stronę internetową;
 3. Korzystanie z zasobów MBP Oddział dla Dzieci w Grajewie i ich ekspozycja, np. na wystawie ph. „Zdrowy styl życia”;
 4. Spotkanie „Popołudnie z książką i filmem”;
 5. Realizacja projektów, np. „Poetyckie inspiracje kompozytorów, „Reading is fun”;
 6. Turniej Czytelniczy „Z biblioteką i książką za pan brat”.

Oto regulamin Turnieju Czytelniczego

ORGANIZATORZY                                                                                                                                           

 • Biblioteka ZSM 3 Szkoły Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Grajewie we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną Oddział dla Dzieci w Grajewie

CELE

 • Realizacja przez szkołę założeń Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa poprzez współdziałanie biblioteki szkolnej z Miejską Biblioteką Publiczną Oddział   dla Dzieci w Grajewie w propagowaniu czytelnictwa wśród uczniów.
 • Dostarczanie dzieciom radości i satysfakcji podczas wspólnej rywalizacji.
 • Dążenie, aby uczniowie traktowali Miejską Bibliotekę Publiczną jako ważny element swojej edukacji i w przyszłości nie zakończyli swojej przygody z książką.
 • Integracja środowiska uczniowskiego.

ADRESACI

·   Uczniowie z klas V a, V b, V c, V d – po jednej drużynie, w skład której wchodzi                         5 uczniów z danej klasy.

TERMIN

 • Turniej Czytelniczy odbędzie się 30 listopada 2016 r. (środa) w bibliotece szkolnej                                  
    i w Miejskiej Bibliotece Publicznej Oddział dla Dzieci w Grajewie. 
 • Wychowawcy ustalają skład drużyny klasowej i podają go do 17 XI 2016 r. do biblioteki szkolnej.

KONKURENCJE TURNIEJOWE

 1. Reklama książki (konkurencja zespołowa).

·   Drużyny zaprezentują w formie plakatu wcześniej przygotowaną reklamę wybranej książki. 

·   Kryteria oceny: zgodność reklamy z tematem; użyte słownictwo; atrakcyjność plakatu     pod względem użytych technik plastycznych, układu i schludności; poprawność stylu, ortografii i interpunkcji na plakacie.

·   Podpisane na odwrocie plakaty należy dostarczyć do biblioteki szkolnej w terminie     do 28 XI 2016 r.

2. Test czytania ze zrozumieniem fragmentu książki (konkurencja indywidualna).

·     Zadaniem każdego uczestnika będzie przeczytanie fragmentu książki i na jego podstawie udzielenie pisemnej odpowiedzi na pytania.

3. Quiz   czytelniczy (konkurencja zespołowa).

·     Do podanych fragmentów trzeba będzie dopisać tytuły książek, z których one pochodzą.

 4. Konkurencja  ruchowo-taneczna „Krążąca książka”.

5. „Śpiewająco czytamy, czyli karaoke w bibliotece” (konkurencja zespołowa).

·     W bibliotecznym karaoke drużyna bądź osoba/osoby z drużyny zaśpiewają wcześniej przygotowaną piosenkę z repertuaru polskich wykonawców.

·     U nas „śpiewać każdy może, trochę lepiej, lub trochę gorzej”,  dlatego w tej konkurencji ocenie będzie podlegać  bezbłędne odczytanie śpiewanego tekstu. 

·     Ze względu na wcześniejsze przygotowanie sprzętu do odtwarzania na tydzień przed turniejem (23 XI 2016 r.) należy dostarczyć do biblioteki szkolnej płytę z piosenką karaoke lub podać adres strony internetowej, na której jest ona dostępna.

PUNKTACJA

 • Zasady punktacji w poszczególnych konkurencjach ustalają Organizatorzy.
 • Kryteria punktacji są podawane do wiadomości uczestników przed rozpoczęciem każdej konkurencji.
 • Uzyskane przez drużynę lub uczestnika punkty są jawne i ogłaszane przez komisję
  konkursową po zakończeniu każdej konkurencji.
 • O zwycięstwie drużyny decyduje suma punktów uzyskanych w poszczególnych konkurencjach. W przypadku zdobycia przez kilka zespołów jednakowej liczby punktów o lokacie zadecyduje dogrywka w formie konkurencji czytelniczej.
 • O zwycięstwie indywidualnym zadecyduje suma punktów zdobytych przez uczestnika w teście czytania ze zrozumieniem.

KOMISJA KONKURSOWA

 

 • Nad przebiegiem Turnieju Czytelniczego będzie czuwała Komisja Konkursowa.

 

    NAGRODY

 • Zwycięzcy turnieju w konkurencji indywidualnej i konkurencjach zespołowych otrzymają nagrody.

Turniejowi  Czytelniczemu „Z biblioteką i książką za pan brat” będzie towarzyszyła WYSTAWA NOWOŚCI KSIĄŻKOWYCH dostępnych w Miejskiej Bibliotece Publicznej Oddział     dla Dzieci w Grajewie.

ZAPRASZAMY

Program potrwa do końca roku. Celem wszystkich działań jest dążenie, aby uczniowie traktowali Miejską Bibliotekę Publiczną jako ważny element swojej edukacji i w przyszłości nie zakończyli swojej przygody z książką i czytaniem; integracja środowiska uczniowskiego; dostarczanie dzieciom radości i satysfakcji z obcowania z książką.