Potyczki ortograficzne 2017- laureaci

We wtorek 21lutego b.r. w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego Oddział dla Dzieci MBP w Grajewie już po raz czwarty zorganizował Miejski Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych.

W zmaganiach ortograficznych wzięli udział uczniowie klas trzecich z Zespołu Szkół Miejskich nr 1, Zespołu Szkół Miejskich nr 2 i Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Grajewie. Zgodnie z regulaminem każdą szkołę reprezentowało 5 uczniów.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja, której przewodniczyła pani Lucyna Bagińska, wieloletnia polonistka w ZS nr 1 w Grajewie, obecnie Dyrektor Dyrektor Centrum Edukacji „Mentor” w Grajewie.

Biorąc pod uwagę poprawność napisanych dyktand z uwzględnieniem zasad ortograficznych, jury ogłosiło zwycięzców:

I miejsce Aleksandra Krukowska ZSM 1, uczennica Barbary Rostek

I miejsce Rafał Karwowski ZSM nr 3, uczeń Jadwigi Laszczkowskiej

II miejsce Małgorzata Malinowska ZSM 1, uczennica Bożenny Witkowskiej

II miejsce Oliwia Perzanowska ZSM 1, uczennica Małgorzaty Balickiej

III miejsce Magdalena Karwowska ZSM 3, uczennica Jadwigi Laszczkowskiej

III miejsce Anna Prostko ZSM 3, uczennica Jadwigi Laszczkowskiej

Laureaci Miejskiego Konkursu Ortograficznego otrzymali nagrody książkowe oraz dyplomy, zaś pozostali uczniowie pamiątkowe podziękowania i drobne upominki. Fundatorem wszystkich nagród w IV finale była MBP.

Oddział dla Dzieci składa serdeczne podziękowania wszystkim dyrektorom szkół, nauczycielom oraz oddelegowanym opiekunom.