Rozstrzygnięcie konkursu Biblioteczno- Informatycznego

W nawiązaniu do obchodów Tygodnia Bibliotek ph. „ZNAJDZIESZ MNIE W BIBLIOTECE” odbył się Konkurs Biblioteczno – Informatyczny dla klas V-VIII szkół podstawowych z terenu miasta Grajewo.

Celem konkursu była promocja biblioteki i jej zbiorów w środowisku miejskim i szkolnym jako miejsca przyjaznego uczniom w procesie edukacji i w czasie wolnym od nauki; integracja uczniów wokół biblioteki; rozwijanie postaw twórczych oraz uzdolnień literackich i informatycznych uczniów; rozwijanie estetyki i poczucia piękna.

Zadaniem uczestników było ułożenie hasła i wykonanie plakatu z wykorzystaniem technologii komputerowych reklamującego bibliotekę jako organizatora imprez czytelniczych oraz jej zbiory.

Oto wyniki konkursu:

I miejsce – Dominika Róża Modzelewska kl. VI b (SP 1 Grajewo)
OPIEKUN – p. Mariola Pijanowska
II miejsce – Magdalena Karwowska kl. VII d (SP 4 Grajewo)
III miejsce – Krzysztof Karwowski kl. VII d (SP 4 Grajewo)
Wyróżnienie – Piotr Dudziński kl. VII e (SP 4 Grajewo)
OPIEKUN – p. Joanna Waniewska

Gratulujemy nagrodzonym i wyróżnionym, zaś wszystkim uczestnikom i opiekunom dziękujemy za udział.

ORGANIZATORKI:

Paulina Bagińska, Ewa Bobińska
MBP Oddział dla Dzieci w Grajewie

Lilla Pietrzykowska
Biblioteka SP 4 Grajewo