Słowem i muzyką malowane, bo wiersz może żyć na różne sposoby…

19 grudnia w sali konferencyjnej Centrum Tradycji Mleczarstwa –  Mleka w Grajewie miało miejsce niecodzienne spotkanie poetycko-muzyczne ph.”Słowem i muzyką malowane”. Było ono ukoronowaniem działań realizowanych w ramach projektu ogólnomiejskiego „Poetyckie inspiracje kompozytorów”, realizowanego   w Szkole Podstawowej nr 4 w ramach NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA. Jego pomysłodawczynią i realizatorką na terenie szkoły  była p. Halina Muryjas-Rząsa, która zaprosiła do współpracy podmioty z terenu miasta: Miejską Bibliotekę Publiczną Oddział dla Dzieci w Grajewie, którą reprezentowała p. Wiesława Lendo, Stowarzyszenie „Kultura Niezależna” reprezentowane przez p. Prezes Monikę Soroko, Uniwersytet Trzeciego Wieku z p. Prezes Barbarą Mejner  i Grajewskie Centrum Kultury. Wspólną pracę dotyczącą projektu  rozpoczęto wiele miesięcy temu od spotkania organizacyjnego i zapoznania się z celami tego przedsięwzięcia. Obejmowały one:

  • rozwijanie zainteresowań uczniów poezją,
  • ukazanie, że słowo poetyckie może być zilustrowane muzyką,
  • dostrzeganie „muzyczności „wierszy,
  • odkrywanie współzależności tekstu i muzyki,
  • integrację środowiska lokalnego wokół problemu „Poetyckie inspiracje kompozytorów”.

Wartości trwałe projektu stanowią:

  • sporządzony katalog wierszy funkcjonujących jako piosenki z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej, Miejskiej Biblioteki Publicznej Oddział dla Dzieci, zasobów Internetu,
  • ilustracje do wierszy – piosenek wybranych autorów.

 W poszczególne działania byli bezpośrednio zaangażowani uczniowie  z klas: V b, V c, IV a,  rodzice  zainteresowani poszukiwaniami  dzieci, zaś do części prac inspiracją były rozmowy z niektórymi szóstoklasistami, a nawet gimnazjalistą. Pomocne okazały się również panie z biblioteki szkolnej – Lilla Pietrzykowska i Ewa Czaplicka.

W czasie owego poetycko-muzycznego spotkania, którego scenariusz powstał w wyniku analizy zgromadzonego materiału i wspólnych przemyśleń dorosłych realizatorek i reprezentacji uczniów, zaprezentowano wersje poetyckie, a takżemuzyczne wybranych utworów,  Jana Brzechwy, Juliana Tuwima, Doroty Gellner, Agnieszki Osieckiej. W krótkich wypowiedziach słownych wskazywano związki poezji z muzyką, wyodrębniano cechy twórczości  niektórych poetów, np. Adama Asnyka, zaś w prezentacji multimedialnej przygotowanej przez Filipa Krajewskiego pojawiły się wideoklipy utworów dla dzieci, ale też wykonania utworów Marka Grechuty, Czesław Niemena, Ewy Demarczyk.  Zebrani mogli również wysłuchać pięknych interpretacji piosenek wykorzystanych  w filmach.

Publiczność stanowili rodzice uczniów, ich rodzeństwa, członkowie UTW, mieszkańcy i zaproszeni goście, a wśród nich: reprezentujący w tym dniu Posłów na Sejm RP: Kazimierza Gwiazdowskiego – p. Monika Stefańska, Adama Andruszkiewicza – p. Daniel Purwin, jednocześnie radni miejscy, Wiceprzewodniczący RM p. Wiesław Janusz Dembiński, Radny Tomasz Cebeliński, dyrektor ZSM nr 3 p. Beata Szewczyk, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej p. Monika Kostrzewska.

Dla jednych spotkanie było podróżą sentymentalną, dla drugich – odkrywaniem poezji na nowo, a dla wszystkich – niezapomnianą chwilą artystycznych wrażeń.

Recytacje: Oliwia Dzięgielewska, Kamil Rutkowski, p. Eugenia Wiśniewska

Wykonawcy piosenek: Julia Świderska (przygotowana przez p. Aleksandrę Szejda), Maya Zyskowska, Karolina Czajka,   p. Monika Soroko, zespół uczniów z klasy III d  przygotowany przez p. Jadwigę Laszczkowską w składzie: Marika Bączek, Emilia Grabowska, Martyna Jabłońska, Magdalena Karwowska, Krzysztof Karwowski, Rafał Karwowski, Marta Kozłowska, Kacper Lekenta, Anna Prostko, Julia Rogowska, Hanna Tyszkiewicz, Maya Zyskowska, Filip Żukowski.

Prezentacja multimedialna: Filip Krajewski.

Narracja: Oliwia Czaplicka, Julia Jarosz, Kalina Kacprzak, Olga Kalinowska, Gabriela Koprowska, Weronika Niedźwiecka, Wiktoria Olszewska, Zuzanna Święćkowska.

Autorzy prac plastycznych – wystawka: Dawid Bolesta, Wiktoria Brzostek, Maja Chylińska, Nikola Czarnowska, Julia Kalinowska, Amelia Kucharska, Izabela Kuczyńska, Laura Maciorowska, Adrian Maciorowski, Wiktoria Malinowska, Wiktor Mysiewicz, Wiktoria Olszewska.

Zdjęcia: p. Roman Pieńkowski (UTW)

Organizatorki składają serdeczne podziękowania dyrektorowi p. Tomaszowi Dudzińskiemu i pracownikom GCK, w tym p. Katarzynie Rogińskiej (kierownik działu muzealnego) za pomoc w przygotowaniu spotkania, rodzicom – p. Grażynie Rutkowskiej, p. Ewie Krajewskiej, p. Agnieszce Wejs za osobiste zaangażowanie w różnorodne działania, a także wszystkim przybyłym, którzy znaleźli czas na to, by  przedświąteczne chwile spędzić muzyczno-lirycznie.

Fot. Roman Pieńkowski