Spotkanie „Popołudnie z książką i filmem”

17 lutego 2016 r. odbyło się spotkanie „Popołudnie z książką i filmem” zorganizowane we współpracy biblioteki Szkoły Podstawowej nr 4 w Grajewie z Oddziałem dla Dzieci MBP w Grajewie w ramach programu  „Książki naszych marzeń”. Uczestniczyły w nim dziewczęta z Koła Miłośników Książki i Koła Łączników Klasowo – Bibliotecznych. 

Celem spotkania było promowanie czytelnictwa; współdziałanie biblioteki szkolnej z biblioteką miejską we wdrażaniu uczniów do świadomego użytkowania mediów w procesie kształcenia i w zagospodarowaniu czasu wolnego; zwrócenie uwagi na odmienność tworzywa komunikatów medialnych na przykładzie tekstu literackiego i ekranizacji filmowej; rozwijanie umiejętności krytycznego wyboru różnorodnych form przekazów medialnych i uświadamiania własnych preferencji w tym zakresie; poznanie i korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej Oddział dla Dzieci w Grajewie.

 

Książka czy film? Lektura szkolna czy jej ekranizacja? Wybór między słowem pisanym a ruchomym obrazem? Na co warto postawić? Na te i inne pytania udzieliłyśmy sobie odpowiedzi.

Ciekawym zabiegiem inspirującym uczennice do samodzielnego czytania było konfrontowanie tekstów z odpowiadającymi im fragmentami ekranizacji filmowych dostępnych w Miejskiej Bibliotece Publicznej Oddział dla Dzieci w Grajewie.

Organizatorkami spotkania były panie: W. Lendo, E. Czaplicka i L. Pietrzykowska.

GALERIA

Fot. E. Bobińska