Tydzień Bibliotek

Po raz szesnasty Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje, w dniach 8-15 maja 2019 r., Tydzień Bibliotek – ogólnopolski program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

Tegoroczna edycja Tygodnia Bibliotek 2019 odbywa się pod hasłem: „#biblioteka”.

W Oddziale dla Dzieci MBP jest to tydzień otwarty dla przedszkolaków, które mają możliwość zaprzyjaźnić się z naszą biblioteką i poznać zasady jej funkcjonowania. 9 maja gościliśmy grupę przedszkolną ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Grajewie.