„Wokół Polskich Symboli Narodowych”- Laureaci

Dnia 01.06.2021 r. w ZS im. ks. J. K. Kluka w Wojewodzinie odbyło się uroczyste wręczenie nagród w I Powiatowym Konkursie Historycznym „Wokół Polskich Symboli Narodowych”.

            Zgromadzonych w szkolnej bibliotece gości, zwycięzców konkursu oraz osoby wyróżnione przywitała p. Julia Ksepko-Kurkowska Dyrektor ZS w Wojewodzinie. Po złożeniu gratulacji laureatom oraz podziękowań organizatorce testu p. Anieli Sypytkowskiej, współorganizatorowi – Miejskiej Bibliotece Publicznej w Grajewie i sponsorom, głos zabrali patroni honorowi konkursu: p. Kazimierz Gwiazdowski Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz p. Waldemar Remfeld Starosta Powiatu Grajewskiego. Następnie fundatorzy nagród wręczyli dyplomy i cenne upominki  uczniom, którzy wykazali się szczególną wiedzą historyczną i zdobyli największą liczbę punktów.

            Dopełnieniem spotkania były rozmowy przy kawie i słodkim poczęstunku zaproszonych gości z laureatami, dotyczące m.in. zainteresowań, planów na przyszłość jak i pytań konkursowych, które sprawiły najwięcej trudności.

            Jednomyślnie ustalono, że istnieje potrzeba wspierania inicjatyw mających na celu pielęgnowanie patriotyzmu w młodym pokoleniu i podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej młodzieży. Dlatego też Powiatowy Konkurs Historyczny będzie organizowany tradycyjnie każdego roku.