Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa  w SP nr 4 i w Oddziale dla Dzieci MBP w Grajewie

W 2016 roku Szkoła Podstawowa nr 4 w Grajewie współdziała z Miejską Biblioteką Publiczną Oddział dla Dzieci w Grajewie w realizacji założeń Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w propagowaniu czytelnictwa wśród uczniów.

Do form współpracy należy:

 1. Udział uczniów SP 4 w Grajewie w spotkaniach autorskich zorganizowanych przez Oddział dla Dzieci w Grajewie z p. Elizą Piotrowską, p. Lilianą Bardijewską,  w

Miejskim Konkursie Ortograficznym dla klas III;

 1. Konsultowanie z pracownikami Oddziału dla Dzieci MBP zakupu książek do biblioteki szkolnej;
 2. Przekazywanie informacji o nowościach i wybranych wydarzeniach czytelniczych na stronę internetową;
 3. Korzystanie z zasobów MBP Oddział dla Dzieci w Grajewie i ich ekspozycja, np. na wystawie ph. „Zdrowy styl życia”;
 4. Spotkanie „Popołudnie z książką i filmem”;
 5. Realizacja projektów, np. „Poetyckie inspiracje kompozytorów, „Reading is fun”;
 6. Turniej Czytelniczy „Z biblioteką i książką za pan brat”.

Oto regulamin Turnieju Czytelniczego

ORGANIZATORZY                                                                                                                                           

 • Biblioteka ZSM 3 Szkoły Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Grajewie we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną Oddział dla Dzieci w Grajewie

CELE

 • Realizacja przez szkołę założeń Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa poprzez współdziałanie biblioteki szkolnej z Miejską Biblioteką Publiczną Oddział   dla Dzieci w Grajewie w propagowaniu czytelnictwa wśród uczniów.
 • Dostarczanie dzieciom radości i satysfakcji podczas wspólnej rywalizacji.
 • Dążenie, aby uczniowie traktowali Miejską Bibliotekę Publiczną jako ważny element swojej edukacji i w przyszłości nie zakończyli swojej przygody z książką.
 • Integracja środowiska uczniowskiego.

ADRESACI

·   Uczniowie z klas V a, V b, V c, V d – po jednej drużynie, w skład której wchodzi   5 uczniów z danej klasy.

TERMIN

 • Turniej Czytelniczy odbędzie się 30 listopada 2016 r. (środa) w bibliotece szkolnej                                  
    i w Miejskiej Bibliotece Publicznej Oddział dla Dzieci w Grajewie. 
 • Wychowawcy ustalają skład drużyny klasowej i podają go do 17 XI 2016 r. do biblioteki szkolnej.

KONKURENCJE TURNIEJOWE

 1. Reklama książki (konkurencja zespołowa).

·   Drużyny zaprezentują w formie plakatu wcześniej przygotowaną reklamę wybranej książki. 

·   Kryteria oceny: zgodność reklamy z tematem; użyte słownictwo; atrakcyjność plakatu     pod względem użytych technik plastycznych, układu i schludności; poprawność stylu, ortografii i interpunkcji na plakacie.

·   Podpisane na odwrocie plakaty należy dostarczyć do biblioteki szkolnej w terminie     do 28 XI 2016 r.

2. Test czytania ze zrozumieniem fragmentu książki (konkurencja indywidualna).

·     Zadaniem każdego uczestnika będzie przeczytanie fragmentu książki i na jego podstawie udzielenie pisemnej odpowiedzi na pytania.

3. Quiz   czytelniczy (konkurencja zespołowa).

·     Do podanych fragmentów trzeba będzie dopisać tytuły książek, z których one pochodzą.

 4. Konkurencja  ruchowo-taneczna „Krążąca książka”.

5. „Śpiewająco czytamy, czyli karaoke w bibliotece” (konkurencja zespołowa).

·     W bibliotecznym karaoke drużyna bądź osoba/osoby z drużyny zaśpiewają wcześniej przygotowaną piosenkę z repertuaru polskich wykonawców.

·     U nas „śpiewać każdy może, trochę lepiej, lub trochę gorzej”,  dlatego w tej konkurencji ocenie będzie podlegać  bezbłędne odczytanie śpiewanego tekstu. 

·     Ze względu na wcześniejsze przygotowanie sprzętu do odtwarzania na tydzień przed turniejem (23 XI 2016 r.) należy dostarczyć do biblioteki szkolnej płytę z piosenką karaoke lub podać adres strony internetowej, na której jest ona dostępna.

PUNKTACJA

 • Zasady punktacji w poszczególnych konkurencjach ustalają Organizatorzy.
 • Kryteria punktacji są podawane do wiadomości uczestników przed rozpoczęciem każdej konkurencji.
 • Uzyskane przez drużynę lub uczestnika punkty są jawne i ogłaszane przez komisję
  konkursową po zakończeniu każdej konkurencji.
 • O zwycięstwie drużyny decyduje suma punktów uzyskanych w poszczególnych konkurencjach. W przypadku zdobycia przez kilka zespołów jednakowej liczby punktów o lokacie zadecyduje dogrywka w formie konkurencji czytelniczej.
 • O zwycięstwie indywidualnym zadecyduje suma punktów zdobytych przez uczestnika w teście czytania ze zrozumieniem.

KOMISJA KONKURSOWA

 • Nad przebiegiem Turnieju Czytelniczego będzie czuwała Komisja Konkursowa.

    NAGRODY

 • Zwycięzcy turnieju w konkurencji indywidualnej i konkurencjach zespołowych otrzymają nagrody.

Turniejowi  Czytelniczemu „Z biblioteką i książką za pan brat” będzie towarzyszyła WYSTAWA NOWOŚCI KSIĄŻKOWYCH dostępnych w Miejskiej Bibliotece Publicznej Oddział     dla Dzieci w Grajewie.

ZAPRASZAMY

Program potrwa do końca roku. Celem wszystkich działań jest dążenie, aby uczniowie traktowali Miejską Bibliotekę Publiczną jako ważny element swojej edukacji i w przyszłości nie zakończyli swojej przygody z książką i czytaniem; integracja środowiska uczniowskiego; dostarczanie dzieciom radości i satysfakcji z obcowania z książką.

Rozstrzygnięcie konkursu Biblioteczno- Informatycznego

W nawiązaniu do obchodów Tygodnia Bibliotek ph. „ZNAJDZIESZ MNIE W BIBLIOTECE” odbył się Konkurs Biblioteczno – Informatyczny dla klas V-VIII...
Read More
Rozstrzygnięcie konkursu Biblioteczno- Informatycznego

„Wokół Polskich Symboli Narodowych”- Laureaci

Dnia 01.06.2021 r. w ZS im. ks. J. K. Kluka w Wojewodzinie odbyło się uroczyste wręczenie nagród w I Powiatowym...
Read More
„Wokół Polskich Symboli Narodowych”- Laureaci

Konkurs historyczny rozstrzygnięty

Konkurs historyczny rozstrzygnięty.             W dniu 19.05.2021 r. w Zespole Szkół im. Księdza J. K. Kluka w Wojewodzinie odbył się...
Read More
Konkurs historyczny rozstrzygnięty

Miejski Konkurs Biblioteczno – Informatyczny

MIEJSKI KONKURS BIBLIOTECZNO – INFORMATYCZNY towarzyszący obchodom  Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek  „ZNAJDZIESZ MNIE W BIBLIOTECE” ORGANIZATORZY Miejska Biblioteka Publiczna Oddział dla...
Read More
Miejski Konkurs Biblioteczno – Informatyczny

I Powiatowy Konkurs Historyczny „ Wokół Polskich Symboli Narodowych „ .

I Powiatowy Konkurs Historyczny „ Wokół Polskich Symboli Narodowych „ . „ Patriotyzm oznacza umiłowanie tego , co ojczyste: historii...
Read More
I Powiatowy Konkurs Historyczny „ Wokół Polskich Symboli Narodowych „ .

Pasje Grajewian i Nie Tylko

Zapraszamy do obejrzenia wirtualnej galerii "PASJE GRAJEWIAN I NIE TYLKO..." w imieniu własnym oraz koordynatorek projektu ze Szkoły Podstawowej nr...
Read More
Pasje Grajewian i Nie Tylko

Literatura hobbystyczna – sięgnij po nią!

Literatura hobbystyczna - sięgnij po nią! Literatura hobbystyczna to pojęcie bardzo pojemne, które mieści w sobie zbiór książek o różnorodnej...
Read More
Literatura hobbystyczna – sięgnij po nią!

Dyktando międzyszkolne 2021

21 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Już od 8 lat Oddział dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grajewie organizuje...
Read More
Dyktando międzyszkolne 2021

„Anioł bożonarodzeniowy” – Konkurs!!!

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GRAJEWIEODDZIAŁ DLA DZIECI zaprasza dzieci w wieku od 6 lat do wzięcia udziału w bożonarodzeniowym konkursie...
Read More
„Anioł bożonarodzeniowy” – Konkurs!!!

Międzyszkolny konkurs plastyczny

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GRAJEWIEODDZIAŁ DLA DZIECI zaprasza uczniów szkół podstawowych, klas 1-8 do wzięcia udziału w Międzyszkolnym konkursie plastycznym...
Read More
Międzyszkolny konkurs plastyczny