Wycieczki do Biblioteki i Centrum Młodego Czytelnika

Miejską Bibliotekę Publiczną Oddział dla Dzieci i Centrum Młodego Czytelnika odwiedziły dzieci ze  Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Grupa przedszkolna ze Szkoły Podstawowej nr 4  w Grajewie. Spotkania w bibliotece mają na celu promowanie czytelnictwa jako przyjemnej i ciekawej formy spędzania czasu wolnego rodziców z dziećmi, motywowanie dzieci do korzystania z biblioteki miejskiej, wyrabianie i pogłębianie nawyku czytania.

Dziękujemy dzieciom oraz opiekunom i zapraszamy do MBP Oddział dla Dzieci.