Wycieczki do biblioteki

W RAMACH WSPÓŁPRACY

MBP ODDZIAŁ  DLA  DZIECI W  GRAJEWIE

ZE  SZKOŁAMI  PODSTAWOWYMI.  

Na przełomie października i listopada MBP Oddział dla Dzieci w Grajewie odwiedzili uczniowie klas I – III wraz z Wychowawczyniami ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Grajewie (14 oddziałów). Odwiedziny wpisywały się w realizację projektu edukacyjnego „W przyjaźni z książką i biblioteką” w ramach programu „Książki naszych marzeń”.

Celem głównym projektu jest rozwijanie kompetencji czytelniczych uczniów i indywidualnych zainteresowań, wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania.

Cele szczegółowe :

 • współpraca szkoły, biblioteki szkolnej z MBP Oddział dla Dzieci w promowaniu czytelnictwa wśród uczniów i rozbudzaniu zainteresowania literaturą dziecięcą,
 • zapoznanie dzieci z twórczością klasyków literatury dziecięcej polskiej i światowej,
 • motywowanie dzieci do korzystania z biblioteki szkolnej i biblioteki miejskiej,
 • doskonalenie techniki czytania z wykorzystaniem książek wypożyczonych z biblioteki,
 • wdrażanie uczniów do korzystania z książek na różnych nośnikach,
 • uświadomienie rodzicom korzyści wynikających z czytania,
 • rozwijanie sprawności językowych i inwencji twórczej uczniów,
 • wspomaganie rozwoju emocjonalnego, dostarczanie pozytywnych przeżyć, budowanie poczucia własnej wartości,
 • promowanie czytelnictwa jako przyjemnej i ciekawej formy spędzania czasu wolnego rodziców z dziećmi,
 • zapoznanie z zawodami ludzi pracujących nad powstaniem książki,
 • uświadomienie uczniom obowiązku poszanowania książki jako wytworu pracy ludzkiej,
 • realizacja programu „Czytające szkoły” w ramach Ogólnopolskiej kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”.