Wypożyczalnia poleca!

Zachęcamy do lektury ,,Etymologia i konotacje nazw drogich kamieni w twórczości Adama Mickiewicza oraz Juliusza Słowackiego” autorstwa Małgorzaty Andrejczyk pochodzącej z miejscowości Sołki w gminie Rajgród.

Małgorzata Andrejczyk – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwa, adiunkt w Katedrze Stylistyki i Lingwistyki Antropologicznej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku. Dotychczasowe zainteresowania naukowe koncentrują się głównie wokół leksykalnych i semantycznych przeobrażeń językowych w obrębie słownictwa tematycznego XIX-wiecznych twórców, idiolektu Adama Mickiewicza oraz Juliusza Słowackiego.