Zobacz kto został mistrzem ortografii

Słowa można tłumaczyć na wiele języków, ale ich prawdziwa wartość może być wypowiedziana tylko w jednym – ojczystym.

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego Oddział dla Dzieci MBP w Grajewie po raz pierwszy zorganizował Miejski Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych. Zmagania ortograficzne odbyły się wczoraj 26 lutego 2014 r. w siedzibie MBP w Grajewie.

Uczestnikami konkursu byli uczniowie klas trzecich szkół podstawowych z terenu miasta Grajewo. Każdą szkołę podstawową reprezentowało pięciu uczniów wytypowanych drogą eliminacji szkolnych.

Komisja konkursowa, w której weszli opiekunowie z poszczególnych szkół pod przewodnictwem Pani Lucyny Bagińskiej – polonistki z Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie, sprawdziła poprawność napisanych przez uczniów dyktand.
TYTUŁ MISTRZA ORTOGRAFII otrzymała uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 w Grajewie DARIA GILEJKO

Decyzją jury II miejsce przyznano następującym uczniom: ANNIE DAWIDOWSKIEJ uczennicy SP nr 1- wychowawca Pani Małgorzata Balicka.
MAŁGORZACIE BORAWSKIEJ uczennicy SP nr 2-wychowawca Pani Barbara Mścichowska.

KRZYSZTOFOWI SZTABIŃSKIEMU uczniowi SP nr 4 – wychowawca Pani Teresa Skrodzka

III miejsce zdobyli IZABELA KALINOWSKA uczennica SP nr 4 – wychowawca Pani Jadwiga Laszczkowska

PIOTR ALEKSIEJEW uczeń SP nr 2 – wychowawca Pani Maria Krajewska

– KINGA SOBOLEWSKA uczennica SP nr 4 – wychowawca Pani Joanna Waniewska

Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, a wszyscy uczestnicy – upominki, które wręczyły uczniom Panie: Monika Kostrzewska – Dyrektor MBP w Grajewie i Lucyna Bagińska – przewodnicząca komisji konkursowej.

Dodatkowym akcentem obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego było przygotowane spotkanie czytelnicze, w czasie którego zaprezentowano uczniom wszystkie nowości (książki do czytania i książki do słuchania na CDMP3). W trakcie dzieci wysłuchały także fragmentu jednej z nich, a była nią książka „Oto jest Kasia” Miry Jaworczakowej.

Składamy SERDECZNE PODZIĘKOWANIA za współpracę: Dyrektorom szkół, nauczycielom, którzy przeprowadzili eliminacje szkolne oraz wychowawcom za przygotowanie uczniów do udziału w konkursie.

I już za rok zapraszamy do udziału w kolejnym dyktandzie tym razem na większą skalę.

CELE KONKURSU :

  • Propagowanie wśród uczniów poprawnej polszczyzny.
  • Motywowanie do pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności poprawnego pisania z uwzględnieniem zasad ortografii i interpunkcji.
  • Promowanie uczniów zdolnych.

ORGANIZATOR:

Oddział dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grajewie – Wiesława Lendo